Apollon Khresterios Tapınağı

 

Lysimakhos’un Antigonos’tan aldığı savaş ganimetini Pergamon’da korumak üzere görevlendirilen Philetairos, I. Seleukos’un öldürülmesi ile oluşan kargaşa ortamı içinde Pergamon Krallığı’nın temellerini atmıştır. Pergamon ve Aigai arasındaki ilişkilere ait ilk izler de Philetairos Dönemi’ne (MÖ 281-263) dek gitmektedir. Aigai yakınlarında yer alan Apollon Khresterios Tapınağı’nda ele geçen bir yazıt Philetairos’un etki alanını Aigai’a kadar genişlettiğini göstermektedir. Yazıttaki ifadeden hareketle tapınağın Philetairos tarafından yaptırıldığı ileri sürülmüştür (Απόλλονι Χρηστηρίωι Φιλέταιρος Αττάλου). Aigai’nin yaklaşık 7 km. kuzeyinde yer alan Danışman Tepe’den (Atçılar Köyü) gelen diğer bir yazıtta Philetairos’un Apollon Khresterios Tapınağı’na arazi bağışladığından söz edilmektedir. Bununla birlikte, I. Seleukos ve onun oğlu I. Antiokhos adına dikilen Aigai dekretinde “…Apollon (tapınağının) kutsal alanının yanında (onlar için) mükemmel bir tapınak inşa edilsin…” şeklinde bir ifade yer almaktadır. Dekretteki ifadeler Apollon Khresterios Tapınağı’nın, Seleukoslar ile her zaman iyi ilişkiler içinde olmak isteyen Philetairos tarafından Aigai halkı adına, I. Seleukos ve I. Antiokhos için yaptırılmış olabileceğini düşündürmektedir. Aigai üzerindeki güçlü Seleukos etkisi II. Antiokhos Dönemi’nde de (MÖ 261-246) devam etmiştir.

 

 

Ceasar’ın güvenilir bir adamı ve yakın dostu olan Prokonsül Publius Servilius Isauricus, Asya Valisi olarak görev yaptığı sırada (MÖ 46-44) kente ve buradaki Apollon Khresterios Tapınağı’na önemli yardımlarda bulunmuştur