Macellum (Et-Balık Pazarı)


Agora binasının zemin katı düzleminde, yapının doğusunda bulunan alan bir teras ya da küçük meydan şeklinde tasarlanmıştır. Bu küçük meydanda Agora Binasından ayrı, fakat onunla ile çok yakın bir ilişki içinde olan bir yapı yer almaktadır. Söz konusu yapı Hellenlerin “Makellon”, Romalıların “Macellum” adını verdikleri bir balık veya et pazarı olarak hizmet etmiş olmalıdır.

 

Macellum (Et-Balık Pazarı) Kazı Öncesi.

 


8.56 m. çapındaki yapı, düzgün plaka taşlardan oluşturulan dört basamağa sahiptir. Yapının ilk sırasını oluşturan bazı blok taşların üzerinde Φ, Γ, Μ, Ν, Δ, Ζ, C, gibi Hellen alfabesine ait harfler kazınmıştır. Bu durum blokların bir plan dâhilinde kesilip şekillendirildiklerini kanıtlamaktadır. Macellum’un zemini, bir ıslak mekân olarak kullanıldığı için düzgün blok taşlarla döşenmiştir. Yalıtımın sağlanması için, plaka taşlar kireç harcı zemin içine gömülmüştür.


Yapının biri doğu kenarda, tabanın oturma sırası ile birleştiği noktada basamağa oyulmuş, diğeri ilk basamak üzerinde ikinci basamağı oluşturan taşa oyulmuş yarım ay formundaki iki delik, suyun yapının içine giriş ve çıkışını sağlamak üzere yapılmış olmalıdır. Tabanın oturma basamaklarına yakın alanlarda, taban plakalarının üzerine oyulmuş oluklu kenet delikleri ve kare formlu taş veya başka malzemeden masa veya tezgah yerlerini belirleyen kazıma çizgiler mekânın gerçekten de bir Macellum olduğunu düşündürmektedir.

 

 

Macellum (Et-Balık Pazarı) Kazı Sonrası.

 

 

Macellum (Meat & Fish Market)


The meat & fish market, which has been called as “Makellon” by Hellens and “Macellum” by Romans, has been undercovered on the narrow terrace that has been builded for the Market Building. Building is 8.50 m. in radius and has four stairs that has been built with elaborate stone blocks. There are some Hellenic letters like “Γ, Μ, Ν, Δ, Ζ, C” on the stones of the first stair. The floor of the building is constructed with lime mortar under alborate stones to be “water- proof”, as it was designed as a “wet surface”. Building has been constructed in 1st century A.D. when the terrace that it has been built on has been extended.