Tiyatro

Athena kutsal alanı terasının batısındaki çanağa inşa edilen tiyatro, kuzey rüzgarına karşı korunaklı durumdadır. Vomitorium’un güneyden dayandığı analemna duvarı, dikdörtgen şeklindeki hafif bosajlı kesme blok taşların kullanıldığı atkılı-isodomik sıralı örgüye sahiptir. 1,35 m. kalınlığındaki duvar Eumenes II dönemi duvar karakteristiğiyle benzerlik

 

upcoming images

Nekropolis

Aigai antik kentinde üç farklı bölgede nekropolis alanları yer almaktadır. Kentin en büyük nekropolisi Gün Dağı’nın kuzeydoğu etekleri ile daha kuzeyde Gryneion-Magnesia arasındaki antik yolun geçtiği vadinin kuzey yamaçlarında yer almaktadır. Kentin batısında ve güney bölümünde de nekropolis bulunmaktadır. Nekropolisler kente ulaşan

 

upcoming images

Apollon Tapınağı

Lysimakhos’un Antigonos’tan aldığı savaş ganimetini Pergamon’da korumak üzere görevlendirilen Philetairos, I. Seleukos’un öldürülmesi ile oluşan kargaşa ortamı içinde Pergamon Krallığı’nın temellerini atmıştır. Pergamon ve Aigai arasındaki ilişkilere ait ilk izler de Philetairos Dönemi’ne (MÖ 281-263) dek gitmektedir. Aigai yakınlarında yer alan

 

upcoming images

Demirkapı

Eski araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda da adıyla sözü edilen Demirkapı, kazıların başladığı 2004 yılına kadar ziyaretçilerin yukarı kente ilk adımlarını attıkları, tek giriş noktasıydı. Arkaik Dönemden itibaren hizmet veren Demirkapı, olasılıkla Roma Döneminde kapatılıp iptal edilmiştir. Kentin kullanılmayan değişik yapılarından sökülmüş lento

 

upcoming images

Yeni Kapı

Yenikapı adıyla tanımlanan sur kapısı Demirkapı’ya göre yaklaşık 100 metre batıda yer almaktadır. Arkaik Döneme ait kent surları bu noktada bindirme özellikli bir kapı yapmaktadır. Yenikapı ile Demirkapı arasında ise bir burç bulunmaktadır. Kazı çalışmaları sırasında, kapı aralığı olarak öngörülen kesimde sur duvarına göre daha derince bir çukur kesim ve kapı mimari

 

upcoming images

Savunma Sistemleri

Helenistik Dönem’de kentte yürütülen yoğun imar programlarıyla birlikte yerleşim alanlarının muazzam ölçekte genişlediği bilinmektedir. Diğer taraftan, Diadokhoi Dönemi’nde yaşanan siyasal belirsizlikler ve beraberinde getirdiği çekişmeler bölge için son derece güvensiz bir ortam yaratmıştır. Bu sebeplerden dolayı kentin kuzey yamacında tek güzergahta, güney

 

upcoming images

Su Sistemleri

Athena kutsal alanı terasının batısındaki çanağa inşa edilen tiyatro, kuzey rüzgarına karşı korunaklı durumdadır. Vomitorium’un güneyden dayandığı analemna duvarı, dikdörtgen şeklindeki hafif bosajlı kesme blok taşların kullanıldığı atkılı-isodomik sıralı örgüye sahiptir. 1,35 m. kalınlığındaki duvar Eumenes II dönemi duvar karakteristiğiyle benzerlik

 

upcoming images

Antik Yollar

Kentin içindeki ve çevresindeki yolların tespiti ve kazısına yönelik çalışmalar, kazınanın başladığı ilk günden itibaren kesintisiz olarak sürdürülmüştür. Kente ulaşan ve kent içindeki antik yolların açığa çıkarılması ile kentin planını ve çevresiyle olan ilişkisini daha iyi anlamak mümkün olmuştur. Diğer taraftan kentin ziyaretçiler tarafından daha rahat,

 

upcoming images

Bizans Yapıları

Aigai MS 3. yüzyılın 3. çeyreğindeki terk edilişinin ardından, yerleşim tekrar MS geç 12. yüzyılda başlamıştır. Ortaçağ’a ait tarihsel verileri içeren konsil listelerinde Aigai adı Asia Diokesisliğine bağlı Ephesos’un yardımcı piskoposluklarından biri olarak geçmektedir. Kentin adına, 451/Khalkedon ve 787/II. Nikaia konsillerinde rastlanmaktadır. 1230 tarihinden

 

upcoming images