Nekropolis

 

Aigai antik kentinde üç farklı bölgede nekropolis alanları yer almaktadır. Kentin en büyük nekropolisi Gün Dağı’nın kuzeydoğu etekleri ile daha kuzeyde Gryneion-Magnesia arasındaki antik yolun geçtiği vadinin kuzey yamaçlarında yer almaktadır. Kentin batısında ve güney bölümünde de nekropolis bulunmaktadır. Nekropolisler kente ulaşan antik yolların etrafında şekillenmiştir. Doğu Nekropolis, kente doğu yönünden ulaşan ve muhtemelen Temnos antik kentinden gelen yol üzerindedir. Güney Nekropolis ise kentin güney surları üzerinde yer alan ve iki yanında yuvarlak kule ile desteklenen kemerli kapının etrafındaki yamaçlarda uzanmaktadır. Bu alandaki mezarlar kente Kyme ve Myrina yönünden ulaşan taş döşeli antik yol üzerindedir.

 

 

Mezar tipleri arasında sınırları alçak taş sıraları ile belirlenmiş ve yığma toprağını kaybetmiş küçük boyutlu tümülüsler, az sayıda oda mezarlar, sandık mezarlar, sandık mezarları çevreleyen kare yapılar, doğrudan toprağa gömüler, lahitler ve amphora mezarlar dikkati çekmektedir. Nekropoliste kazılan en erken mezarlar, kentin kuruluşu ile çağdaştır ve MÖ 8. yüzyıl sonlarına aittir. Hellenistik Dönemde kentin büyümesine paralel olarak nekropolis alanı da büyümüştür. Bu dönemde, mezarlar dikilitaşlar/steller ile belirlenmiştir. Bunlara ilişkin çok sayıda andezit taştan oyulmuş kaideler görülmektedir. Kaidelerin üstünde durması gereken dikilitaşlar yerel andezit taştan, kireçtaşı ya da mermerden yapılmıştır. Kimi eksedra parçaları ve sunak taşları kentin nekropolis alanına yüzyıllarca sürdüğü anlaşılan tahriplere karşın bir görsellik katmaktadır.

 

 

Roma Döneminde, MS 2. ve 3. yüzyıla ait çerçeveli ve girlandlı andezit lahitler nekropoliste yoğun olarak kullanılmıştır. Kimi lahitler Hellenistik Döneme ait kare avluların içlerine yerleştirilmiştir. 2015 yılı çalışmalarında, nekropolisin içinden geçen antik yolun hemen kenarında MÖ 1. yüzyıla tarihlenen yuvarlak bir mezar anıtı açığa çıkarılmıştır.