Tiyatro

 

Athena kutsal alanı terasının batısındaki çanağa inşa edilen tiyatro, kuzey rüzgarına karşı korunaklı durumdadır. Vomitorium’un güneyden dayandığı analemna duvarı, dikdörtgen şeklindeki hafif bosajlı kesme blok taşların kullanıldığı atkılı-isodomik sıralı örgüye sahiptir. 1,35 m. kalınlığındaki duvar Eumenes II dönemi duvar karakteristiğiyle benzerlik taşımaktadır. MÖ 2. yüzyıl başlarında inşa edildiği düşünülen analemna duvarının MS 17 depremi sonrasın iptal edildiği ve güneyde eklenen bir vomitorium ile son bulduğu anlaşılmaktadır. Yeni inşa edilen analemna duvarı da vomitoriumun güneyine kadar taşınmıştır. Batı yönünden cavea’ya geçiş veren doğu-batı doğrultulu vomitorium kademeli olarak inen üç kemerden oluşmaktadır. Kireç harçlı dolguya sahip duvarları, orthostatik görünüm kazandıran isodomik sıralı teknikte inşa edilmiştir.

 

 

Tiyatroda yürütülen araştırmalar, yapının tek diazomalı olduğunu anlaşılmıştır. Bundan dolayı media cavea’dan yoksun olarak summa cavea ve ima cavea’ya sahiptir. Ayrıca, summa caveanın hemen üstünde, 100x52 cm. ölçülerindeki blok taş zemine kireç harç ile bağlanmıştır. Söz konusu blok, muhtemelen Athena kutsal alanına ait terasın altından geçen ve caveayı çevreleyen portikonun oturduğu düzlemi işaret etmektedir. Oturma sıraları bouleuteriondaki gibi çok parçalı bir yapıya sahiptir.

 

 

Scaenae frons 21x2,1 m. genişliğindedir. 82 cm genişliğinde üç adet geçişe sahiptir. Enkaz içerisindeki tambur parçaları ve floral motifli saçaklık parçaları yapının iki katlı olabileceğini düşündürmektedir. Yapıda kullanılan kireç harç, vomitorium, yeni analemna duvarı gibi İ.S. 17 depremi sonrasında Hellenistik sahne binasının üzerine inşa edilmiş olabileceğini işaret etmektedir.