> Yunt Dağı'nın Kısa Tarihi ve Aigai Antik Kenti / Yusuf Sezgin

> Dağlar Arasında Bir Metropolis. Keçiler Kenti Aigai / Yusuf Sezgin

> Yunt Dağı'nın Güzeli-Aigai / Yusuf Sezgin

> Altertümer von Aegae / Richard Bohn, Carl Schuchhardt

> Aigai'de Bir Macellum ? / Ersin Doğer
> Aigai 2004-2006 Yılı Kazıları / Ersin Doğer, Yusuf Sezgin v.d.
> Aigai (Ege Üniversitesi Kazıları) / Ersin Doğer, Yusuf Sezgin v.d.
> “Dalgalı Taş Denizi” Aigai’de Kaybolmak Artık Mümkün Değil / Ersin Doğer, Yusuf Sezgin
> Aigai 2007-2008 / Ersin Doğer, Yusuf Sezgin
> Two New Hellenistic Decrees from Aigai in Aiolis / Hasan Malay, Marijana Ricl
> Aigai. Aiolis’te Bir Dağ-Kent / Şükrü Tül
> Aigai. Keçiler Yurdu / Yusuf Sezgin
> Aiolis’de Bir Dağ Kenti: Aigai / Yusuf Sezgin
> Antik Dönemde Pergamon-Aigai İlişkileri / Yusuf Sezgin

> Aigai Bizans Sikke Definesi / Yusuf Sezgin, Mehmet Önder

> Aigai (Aeolis) Excavations 2004-2013 Seasons. Preliminary Reports / Yusuf Sezgin

> First observations regarding the establishment of Aigai (Aeolis) / Ersin Doğer

Aiolis’de Bir Dağ Kent Aigai / Yusuf Sezgin

An Aeolic Inscription from Aigai in Aeolis: Post Mortem Honours to Diaphanes, Son of Mithrodates / Yusuf Sezgin,

Hasan Malay

Anadolu’da Roma Dönemi Yapı Tuğlalarının Özellikleri / Elif Uğurlu Sağın

> Yeni Keşiflerle Aigai / Yusuf Sezgin

> Manisa'da Antik Döneme Ait Endüstriyel Bir Alan: Aigai Sanayi Mahallesi / Yusuf Sezgin

> Aigai Nekropolisinde Güncel Arkeolojik ve Topografik Çalışmalar / Yusuf Sezgin

 

Copyright © 2018. Tüm hakları Aigai Kazı Başkanlığı'na aittir. Son Güncellenme tarihi: