Yeni Kapı

 

Yenikapı adıyla tanımlanan sur kapısı Demirkapı’ya göre yaklaşık 100 metre batıda yer almaktadır. Arkaik Döneme ait kent surları bu noktada bindirme özellikli bir kapı yapmaktadır. Yenikapı ile Demirkapı arasında ise bir burç bulunmaktadır. Kazı çalışmaları sırasında, kapı aralığı olarak öngörülen kesimde sur duvarına göre daha derince bir çukur kesim ve kapı mimari üyesi olabilecek taşlar yüzeyde tespit edilmiştir. Bu alanda yürütülen çalışmalarda Dor düzenindeki bir arşitrav parçası üzerinde yer alan önemli bir yazıt tespit edilmiştir. Latince yazıtta ..]PORE XII[.. yazmaktadır. Bu yazıtın üstünde ikinci bir arşitrav parçası üzerinde de ..]VRBIV[.. yazıtı okunmaktadır. Söz konusu yazıt bir kalıptır ve İmparator Tiberius’un MS 17 yılı depreminden sonra kuzey Ege’de yenilediği kentlerin varlığını belirtir. Bu onarım evresi, yazıt yardımıyla elde edilen, yaklaşık 34-35 yıllarına ait olmalıdır.